CD bestellen

CD bestelling “10 Jaar ShantykoorAlmere” doorgeven aan onderstaand mailadres.
met de volgende gegevens:
– Naam en verzend adres
– Mailadres
– Telefoon of  Mobiel nummer
 
Verzenden aan (klik op link) :    p.ruyssenaars@upcmail.nl
Verzendcoördinator is Peter Ruyssenaars, hier kunt u ook terecht voor vragen.
De CD-Album wordt u toegezonden zodra de betaling binnen is!

Betaling over maken op Rabobank nr. : NL 91 RABO 0123 6548 90
T.n.v. Shantykoor Almere.