Koorleiding

Print Friendly, PDF & Email

K   O   O   R   L   E   I   D   I   N   G
Bent u dirigent neem dan contact op met Jan van Veen
Of stuur een email naar: Jan van Veen
ALVAST WELKOM BIJ ONS KOOR!
Wikipedia: Een dirigent leidt de repetities en de officiële uitvoeringen voor publiek en beslist hoe een compositie gespeeld en/of gezongen wordt, de zogenaamde interpretatie. De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet alleen in het aangeven van de maat, als wel in het overbrengen van emoties, musici en zangers overtuigen van de gewenste interpretatie, en hen motiveren. 
KOORLEIDING    Muzikant Henk Lubbers Koorcommissie
Muzikant Hans Rijnders Koorcommissie
Zang Jan Foppen Commissielid