Commissies

Print Friendly, PDF & Email

                             C O M M I S S I E S  (v.z.)  is voorzitter      /   F u n c t i e s ( 1 pers.) 
P.R. public relations Optredens
Reclame
Nieuwsbrief

Jan van Veen

 

Mobiel: 06-83019923
Mail: veen384@outlook.com
Almere Haven Festival “Deining in Almere Haven”

Peter Ruyssenaars.

 

p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Koorcommissie Verzorging van nieuwe liedjes, bladmuziek muzikanten
A5 koorboekjes
Patrick Lansbergen (v.z.)
Coby Knuijt
Henk Lubbers
Dirk Eggenkamp
Martin Cornelissen
 lansberg.1@kpnmail.nl
Performance-
commissie
 Show elementen bij optredens Jos Coesel (v.z.)
Hennie de Vries
Peter Rijssenaars (adv)
j.coesel@kpnmail.nl
Commissie
Materiaal en Logistiek
Beheer en onderhoud van  alle Shantykoor materialen
Transport vervoer naar optredens
Jos Coesel (v.z.)
Willem Versluys 

Bertus Zaal
j.coesel@kpnmail.nl
Geluidcommissie Verantwoordelijk voor installeren geluidsinstalatie Martin Cornelissen (v.z.)
Fred Steen
Dirk Eggenkamp
Ko Broerse
Martin Piekstra
mcrn49@online.nl
Kledingcommissie Commissie is verantwoordelijk voor de gehele outfit en organisatie huidige kleding Jacq Mullenders (v.z) kleding@shantykooralmere.nl
Aanschaf
Jaap Kort jako210@live.nl
Beheer bij Cobra
Uitgifte/inname kleding
Marten de vrij mdevrij@hetnet.nl
Financieel / Borg
Lief en leed Onderhoud de contacten met lief en leed van de leden en mededelingen naar de leden toe Hein Hensen Tel.: 036 – 52 46 531
Mobiel: 06-13 80 28 00
Catering  Festiviteiten  Jos Coesel  j.coesel@kpnmail.nl
Sponsorcommissie   Peter Ruyssenaars(v.z.)
Jan de Klein
Marten de Vrij

 

p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Website


Beheer


Fred Loupias
 
Kascontrole  2017 Cees Stutvoet (2e jaar)
Fred Loupias (1e jaar)