Commissies

Print Friendly, PDF & Email

                                              W E R K   –   C O M M I S S I E S                   (v.z) is voorzitter
P.R. public relations Optredens
Reclame
Nieuwsbrief
Peter Ruyssenaars (v.z.)
Bert Koekkoek (verslagen)
p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Almere Haven Festival “Deining in Almere Haven” Peter Ruyssenaars. (v.z.)
Bert Koekkoek (assistent)Jos Coesel (catering)
p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Koorcommissie Verzorging van nieuwe liedjes, bladmuziek muzikanten
A5 koorboekjes
Patrick Lansbergen (v.z.)
Coby Knuijt
Henk Lubbers
Dirk Eggenkamp
Martin Cornelissen
 lansberg.1@kpnmail.nl
Performance  Show elementen bij optredens Jos Coesel (v.z.)
Hennie de Vries
Peter Rijssenaars (adv)
j.coesel@kpnmail.nl
Materiaalbeheer Beheer en onderhoud van  alle Shantykoor materialen Jos Coesel (v.z.)
René Post
Bertus Zaal
j.coesel@kpnmail.nl
Geluid Verantwoordelijk voor installeren geluidsinstalatie Martin Cornelissen (v.z.)
Fred Steen
Dirk Eggenkamp
Ko Broerse
mcrn49@online.nl
Kledingcommissie Commissie is verantwoordelijk voor de gehele outfit en organisatie huidige kleding Jacq Mullenders (v.z) kleding@shantykooralmere.nl
Aanschaf
Jaap Kort jako210@live.nl
Beheer bij Cobra
Uitgifte/inname kleding
Marten de vrij mdevrij@hetnet.nl
Financieel / Borg
Lief en leed Onderhoud de contacten met lief en leed van de leden en mededelingen naar de leden toe Hein Hensen Tel.: 036 – 52 46 531
Mobiel: 06-13 80 28 00
Sponsorcommissie   Peter Ruyssenaars (v.z.)
Jan de Klein
Marten de Vrij
Berst Koekkoek
p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Website Bouw + beheer Jacq Mullenders  jm.ska@upcmail.nl
Kascontrole  2017 Jacq Mullenders
Bert Koekkoek
 
Transport Beheer aanhangwagen en
vervoer naar optredens
Jos Coesel (v.z.)
Hennie de Vries
Bert Koekkoek
j.coesel@kpnmail.nl