Repetitie locatie

cobra

 

Buurtcentrum de Cobra
Hildo Kropstraat 8
1328 BC Almere, Tussen de Vaarten

Shantykoor wordt bijgestaan door  Cobra medewerker,  Sander Kamsteeg.