Ereleden


Erelid  reglement

Sinds 2009 benoemt Shantykoor Almere  Ereleden.
Ereleden en leden van verdienste worden voorgedragen door het algemeen bestuur.
Ereleden zijn zij die – om redenen ter beoordeling van de ledenvergadering
door de vereniging op grote waarde worden geschat.
Zij zijn vrijgesteld van deelname aan de activiteiten maar wel gerechtigd daartoe.
Leden van verdienste zijn zij die – naar beoordeling van de ledenvergadering
een grote verdienste voor de vereniging hebben.
Zij zijn geen lid in de gewone betekenis van het woord en hebben geen stemrecht.
Zij zijn wel welkom bij de activiteiten en mogen daarin een rol vervullen.
.
.
 
JAARTAL OORKONDE TOELICHTING FOTO
Februari
2019 
Benoemd tot Erelid februari 2019
Patrick Lansbergen
Dirigent van het Shantykoor Almere
van 2005 – 2018
September
2015
OORKONDE-ERELID-Jan-Hogervo Benoemd tot Erelid september 2015
Jan Hogervorst
Oud voorzitter in 2003 en 2004
 Erelid-Jan-Hogervorst  
September
2013  
Beschermvrouwe-Jorritsma-20 Benoemd tot “Beschermvrouwe”
Annemarie Jorritsma-Lebbink
Burgemeester van Almere
van Shantykoor Almere.
Erelid-A-Joritsma

Januari
2012
Erelid-An-Smouter-2012 Benoemd tot lid van verdienste januari 2012
An Smouter, dirigent van koor en
enig vrouwelijk lid van  koor.
 Erelid-An-Smouter

Oktober
2011
Erelid-Henk-Pranger-2011 Benoemd tot Erelid oktober 2011
Henk Pranger
lid vanaf het eerste uur!
 Erelid-Henk