JUBILEUM

SHANTYKOOR ALMERE BESTAAT 20 JAAR!

Dit jaar vieren we bovenstaand jubileum. Dat zal gaan bestaan uit twee onderdelen.
Op vrijdag 24 september aanstaande vieren wij dit jubileum met een BBQ waarvoor we jullie en partner uitnodigen. De BBQ zal worden opgeluisterd met een zanger en begint om 17.00 uur en zal uiterlijk eindigen om 21.30 uur
Adres: Unit 78, Xenonstraat 78, 1362 GG Almere.

Op 12 november hebben we een optreden in de Glasbak en aan het programma zal ook medewerking na de pauze worden verleend door Ancora.

Uiteraard is de toegang tot 24 september gratis voor jullie en partner. Uitgaande van de huidige Corona richtlijnen is wel het volgende van toepassing:
– Indien men geen vaccinatie heeft gehad hanteert de zaal waar we dit houden de regel dat men dan buiten in de tent moet plaatsnemen, waarbij de 1 ½ meter in acht moet worden genomen en men niet van plaats mag veranderen.

Voor de planning van deze avond willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wij verzoeken jullie aan hamaker.dick@gmail.com door te geven of je alleen komt of met je partner.

Daarnaast of jullie beiden gevaccineerd zijn, of 1 van beiden niet.
We verzoeken jullie dit vóór 15 september te laten weten.

Op vrijdag 12 november treden we op in de Glasbak. Leden, partners van leden, Vrienden van het Shantykoor, ereleden en sponsoren ontvangen een gratis toegangskaart. Daarnaast nodigen wij een aantal bewoners van verzorgingstehuizen uit om dit optreden gratis bij te wonen.

GRAAG HIERONDER AAN- OF AFMELDEN, ALVAST BEDANKT!

Indien je partner niet gevaccineerd is, dient bij de toegang een geldig testbewijs getoond te worden, tenzij de overheid na het verzenden van dit bericht, anders heeft besloten.
De opgave van partners voor deze avond dient voor 15 september plaats te vinden. Daarna gaan de toegangskaarten in de vrije verkoop en kosten € 10,00 per stuk.
Als er een positief saldo is na afloop van deze bijeenkomst dan gaat dit bedrag naar een goed doel.