Lid worden (inlogsite)

 

Opgemaakt  16-oktober-2016

                  Leden Lidmaatschap regels / informatie / procedure,   Shantykoor Almere

 

Aspirant leden (Proef zingen) :

Shantykoor Almere is een mannelijke zangkoor.
Als instrument bespeler zijn mannelijke of vrouwelijke muzikanten welkom, het Shantykoor
zal beoordelen of het instrument bij ons type koor inpasbaar is.

Elk aspirant lid mag een paar keer gratis proef meezingen/spelen.
Aspirant leden kunnen vrijblijvend langs komen in buurtcentrum de Cobra in Almere elke maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur gaarne voor 19.45 uur melden.
Adres: Hildo Kropstraat 8, 1328 BC Almere, Tussen de Vaarten.

Wilt een aspirant lid zich liever eerst vooraf melden, dan contact op met secretaris.
Voor meer informatie over koor kan een aspirant lid contact opnemen met de dirigent koorleider.

Nieuwe aspirant leden worden opgevangen en begeleid door iemand van bestuur.

Aspirant-leden krijgen, zo mogelijk, tijdens de kennismakingsavond al het A5 liederenboek in bruikleen. Deze wordt dan verstrekt via de begeleider van deze aspirant leden.

 

 

Lid worden:

Nieuwe leden worden aangenomen na goedkeuring door bestuur en koorleiding.
Nieuwe leden krijgen voor de begin periode een begeleider/aanspreekpersoon toegewezen, deze persoon is verantwoordelijk dat voor nieuwe leden alles soepel en naar tevredenheid verloopt.

Nieuw lid moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Informatie door geven aan de secretaris Naam, Adres, Tel.nr./Mobile nr., Mailadres, Geboorte datum, Banknummer.
De secretaris verwerkt deze informatie in de ledenlijst en stuurt deze ledenlijst (met vermelding dat er een nieuw lid is toegevoegd) aan andere bestuursleden, koorleiding, website beheerder, kledingcommissie.
De volgende betaling doen:
Lidmaatschap  kosten lopende boekjaar, bedrag krijgt lid te horen van penningmeester.
Borgbetaling  kleding
Lidmaatschap: Lidmaatschap kost  (2017)  € 30,- per kwartaal (€ 120,- per jaar)
Deze contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en vooruit betalen.
Borgbetaling voor kledingpakket € 70,-

Nieuw lid krijgt voor deze betalingen:
Elke maandagavond repetitie.
Diverse optredens per jaar.
In bruikleen krijgt u een uitgebreid kledingpakket / draagtas / repertoire muziekboekje.
Zelf dient u in bezit te zijn van een nette zwarte broek, zwarte schoenen, zwarte sokken en wit T-shirt.

Nieuw lid krijgt van koorcommissie het A5 tekst zangboekje.

Bemanning foto laten maken:
Er wordt een soort pasfoto (bemanningsfoto) gemaakt voor op onze website, hiervoor dient het nieuwe lid in bezit te zijn van kledingpakket. Kleding voor bemanning foto : Polo shirt zwart/rood, T-shirt wit, Blauwe pet.
De foto wordt gemaakt door iemand uit het koor.

De secretaris stuurt een mail naar alle leden met de melding dat er een nieuw lid is.
De penningmeester stuurt een mail naar kledingcommissie dat betaling borg oké is.

De nieuwe leden krijgen het kledingpakket  uitgereikt door iemand van de kledingcommissie.
Kledingpakket bestaat uit:
• Overhemd rood
• Polo-shirt zwart/rood
• Pet D-blauw
• Halskoord wit
• Bodywarmer
• Regenjack
• Tas
• Rouwband
• Rood doekje

Betaling van contributie en borg op;

RaboBank rek. nr.   NL91 RABO 0123 6548 90   (t.n.v. Shantykoor Almere)

 

 

Lidmaatschap opzeggen (verlaten van vereniging):

Opzeggen het liefst schriftelijk via mail bij voorzitter, voorzitter geeft de informatie door aan penningmeester,
secretaris en  kledingcommissie.
De secretaris zorgt voor verdere afhandeling.
Opzegtermijn is 1 maand
Teveel betaalde contributie wordt terug gestort op rekeningnummer van lid
Kledingpakket inleveren bij kledingcommissie
Zangboekje inleveren bij koorcommissie

Lid dient vooraf via mail afspraak te maken met kledingcommissie voor inleveren kledingpakket.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet het volledige kledingpakket bij kledingcommissie  worden ingeleverd. Wanneer dit pakket netjes en compleet is, geeft kledingcommissie  via de mail akkoord aan de penningmeester tot terugbetaling van de borg.

Secretaris stelt via een mail de koorleden op de hoogte  van het afmelden van betreffende lid.

Secretaris stuurt afscheid nemende lid een mail als alles correct is afgehandeld.