Leden Lidmaatschap regels / informatie / procedure, Shantykoor AlmereAspirant leden (Proef zingen) :

Shantykoor Almere is een gemengd koor.
Als instrument bespeler zijn mannelijke of vrouwelijke muzikanten welkom.
Het bestuur in overleg met koorleiding zal beoordelen of het instrument bij ons type koor inpasbaar is.

Elk aspirant lid mag een paar keer gratis proef meezingen/spelen, zij dan volledig gevaccineerd zijn, zonder een volledige vaccinatie, ondanks dat zij negatief zijn getest, worden NIET toegelaten. (Artikel 8 van het huishoudelijk reglement)

Aspirant leden kunnen vrijblijvend langs komen in De Blauwe Reiger.


De Blauwe Reiger
Steiger 74 – 77
1351 AE Almere Haven
Elk aspirant lid mag een paar keer gratis proef meezingen/spelen.
Aspirant leden kunnen vrijblijvend langs komen. Op maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur gaarne voor 19.45 uur melden.

Wilt u zich liever eerst even melden neem dan contact op met secretaris
Fred Loupias mail: shantykooralmere@gmail.com
Tel.: 06 50642885

Voor meer informatie over ons koor kunt u contact opnemen met Riet Wartenbergh,
per EMAIL of mobiel: 06-43269746

Nieuwe aspirant leden worden opgevangen en begeleid door iemand van bestuur of aangewezen lid.
Aspirant-leden krijgen, zo mogelijk, tijdens de kennismakingsavond al het A5 liederenboek in bruikleen.
Deze wordt dan verstrekt via de begeleider van deze aspirant leden.

Print Friendly, PDF & Email