Commissies

Print Friendly, PDF & Email

C O M M I S S I E S (v.z.) is voorzitter / F u n c t i e s ( 1 pers.)
Jubileum commissie

20 jarig bestaan Shantykoor Almere Dick Hamaker (contactpersoon))
Jos Coesel
Ko Broerse
Herman van Groen
Mail: hamaker.dick@gmail.com

Mail: j.coesel@kpnmail.nl
Mail: broersesien@gmail.com
Mail: hermanvangroen@gmail.com
P.R. public relations Optredens
Reclame
Nieuwsbrief
Jan van Veen
Edze Hiemstra
Mobiel: 06-83019923
Mail: veen384@outlook.com
Almere Haven Festivalcommissie “Deining in Almere Haven” Edze Hiemstra
Jos Coesel
Dick Hamaker
Huub Rol
Mail: hiems70@kpnmail.nl
Mail: j.coesel@kpnmail.nl
Mail: hamaker.dick@gmail.com
Mail: huubrol@gmail.com
Koorcommissie

(updated 31-01-2020)

Verzorging van nieuwe liedjes, bladmuziek muzikanten
A5 koorboekjes
Jan van Veen
Henk Lubbers
René Post
Joop Tang
Mail: veen384@outlook.com
Commissie
Materiaal en Logistiek
Beheer en onderhoud van alle Shantykoor materialen
Transport vervoer naar optredens
Gert Jan Knoet
Bertus Zaal

Mail: g.knoet@hccnet.nl
Geluidcommissie

(updated 31-01-2020)

Verantwoordelijk voor installeren geluidsinstalatie

Fred Steen
Martin Piekstra
Jan Brouwer

 
Kledingcommissie

(updated 31-01-2020)

Commissie is verantwoordelijk voor de gehele outfit en organisatie huidige kleding

Marten de vrij
Hein van der Horst

Aanschaf
kleding@shantykooralmere.nl
Financieel / Borg
mdevrij@hetnet.nl
Lief en leed Onderhoud de contacten met lief en leed van de leden en mededelingen naar de leden toe Hein Hensen Tel.: 036 – 52 46 531
Mobiel: 06-13 80 28 00
Promocommissie

(updated 17-02-2020)

Werft en onderhoudt contacten met sponsoren en adverteerders Edze Hiemstra (v.z.)
Jan Foppen
Jan van Tiggelen
Gert Jan Knoet
hiems70@kpnmail.nl
Website Beheer Fred Loupias
Jan van Tiggelen
indo_49@hotmail.com
janvantiggelen@kpnmail.nl
Kascontrole
(updated 17-02-2020)
2019 Herman van Groen
Martin Piekstra