Erelid reglement
Sinds 2009 benoemt Shantykoor Almere Ereleden.
Ereleden en leden van verdienste worden voorgedragen door het algemeen bestuur.
Ereleden zijn zij die – om redenen ter beoordeling van de ledenvergadering
door de vereniging op grote waarde worden geschat.
Zij zijn vrijgesteld van deelname aan de activiteiten maar wel gerechtigd daartoe.
Leden van verdienste zijn zij die – naar beoordeling van de ledenvergadering
een grote verdienste voor de vereniging hebben.
Zij zijn geen lid in de gewone betekenis van het woord en hebben geen stemrecht.
Zij zijn wel welkom bij de activiteiten en mogen daarin een rol vervullen.

JAARTAL OORKONDE TOELICHTING FOTO
FEBRUARI 2019
PATRICK LANSBERGEN
Benoemd tot Erelid februari 2019
Patrick Lansbergen
Dirigent van het Shantykoor Almere
van 2012 – 2018
SEPTEMBER 2015
JAN HOGERVORST
Benoemd tot Erelid september 2015
Jan Hogervorst
Oud voorzitter in 2003 en 2004
SEPTEMBER 2013
ANNEMARIE JORRITSMA
Benoemd tot “Beschermvrouwe”
Annemarie Jorritsma-Lebbink
Ex-Burgemeester van Almere
van Shantykoor Almere.
JANUARI 2012
AN SMOUTER
Benoemd tot lid van verdienste januari 2012
An Smouter, dirigent van koor van 2007-2012 en
enig vrouwelijk lid van koor.
OKTOBER 2011
HENK PRANGER
Benoemd tot Erelid oktober 2011
Henk Pranger
lid vanaf het eerste uur!