Koorleiding

Print Friendly, PDF & Email

K   O   O   R   L   E   I   D   I   N   G
Wikipedia  Een dirigent leidt de repetities en de officiële uitvoeringen voor publiek en beslist hoe een compositie gespeeld en/of gezongen wordt, de zogenaamde interpretatie. De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet alleen in het aangeven van de maat, als wel in het overbrengen van emoties, musici en zangers overtuigen van de gewenste interpretatie, en hen motiveren. 

 

Verzorging van nieuwe liedjes, bladmuziek, 
koorboekjes   
Muzikant Henk Lubbers Commissielid
Zang Jan Foppen Commissielid