SHANTY

Er zijn vele shantykoren. Een shantykoor bestaat in principe alleen uit mannenstemmen, maar sinds juli 2021 worden ook vrouwen toegelaten tot het koor. Het repertoire moet hoofdzakelijk bestaan uit shanty’s en kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij. Smartlappen behoren niet tot het repertoire gezongen op de shantyfestivals. Verwant aan de shantykoren zijn de ‘viswijvenkoren’. Zij bezingen de historie van de zeevisserij van uit het thuisperspectief. Op shantyfestivals zijn zij vaak een aanvulling op het shanty-repertoire.

De oorsprong van het woord ‘shanty’ is niet duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht met de slave shanty ofwel slavenhut. Hierbij worden dan de liederen die door de slaven op de plantages werden gezongen als voorloper gezien van de liederen op de zeilvaart. Ook wordt het woord ‘shanty’ wel gezien als een verbastering van het Franse woord ‘chant’, dat ‘gezang’ en ‘lied’ betekent.
info:wikipedia

Hoe ontstonden de Shanties en Seasongs aan boord
Sea Shanties Documentary BBC 4 met Gareth Malone

Info: ShantyNederland

ALMERE DEZE WEEK

In Almere Deze Week staan een heleboel artikelen die met het Shantykoor Almere te maken hebben.
KLIK HIER VOOR HET MOOIE OVERZICHT

DANK AAN ALMERE DEZE WEEK

RED DE HOLLANDSCHE ZEILVLOOT

OP ZOEK NAAR SPONSOR EN DONATEURS
‘Het water staat ons aan de lippen’
Shantykoor Almere op zoek naar sponsors en donateurs
Het Shantykoor Almere komt in actie om het voortbestaan van het koor te kunnen garanderen. ‘Help, het water staat ons aan de liepen’, aldus het koor op de actieflyer.

Het koor telt ruim 40 leden en bestaat 20 jaar. “Het wordt nu noodzakelijk om het instrumentarium, de geluidsinstallatie en de transportmiddelen aan de tijd aan te passen”, vertelt Edze Hiemstra namens het koor. 

“Om het voortbestaan van het koor te garanderen zijn we daarom op zoek naar sponsors en donateurs van buitenaf.”

Tijdens een kleine rondgang is volgens Hiemstra al gebleken dat het Shantykoor op veel sympathie kan rekenen, mede vanwege het feit dat het Shantykoren Festival tijdens het Havenfestival in september volledig door het koor wordt georganiseerd. “De sfeervolle uitstraling van de koren die daar hun zeemansliederen ten gehore brengen, wordt door de vele tienduizenden bezoekers hoog gewaardeerd.”
Bedrijven of organisaties die het koor willen steunen, kunnen contact opnemen met:
Edze Hiemstra, 06- 22518074 of
hiems70@ kpnmail.nl.

Voor meer informatie   VRIEND   of   ONDERSTEUNING |
ONZE       V R I E N D E N    |    ONZE      S P O N S O R S

=====

Het koor is lid van de overkoepelende organisaties “Shanty Nederland”.
KvK nummer :39084387 Flevoland.
Houd je van zingen en gezelligheid ?
Wij repeteren iedere maandagavond.
Kom gerust eens kijken, meezingen of luisteren.