Mededelingen

(Bericht bestuur: 04-12-2020)
Beste Shantyman,

Enige tijd geleden ontvingen wij het verzoek van Marten de Vrij om de leden meer inzicht te geven in de financiën van onze vereniging.
Aan het einde van het jaar gaan we de boeken afsluiten en maken we een financieel jaarverslag dat we eerst voorleggen aan de kascontrolecommissie.
Onderaan deze pagina treffen jullie een overzicht op hoofdlijnen tot 15 november 2020.  Uit dit overzicht blijkt, als we alle te verwachten posten realiseren, dat we het jaar 2020 met een klein plusje ten opzichte van 2019 afsluiten.

Marten vroeg vervolgens, welk bedrag gemoeid zal zijn met de verbouwing van het gebouw Markerkant. Daar is nog geen bedrag van bekend. De verhuurder heeft een aanvrage verbouwing subsidie ingediend bij de Provincie Flevoland. Als die aanvrage zou worden afgewezen, dan gaan we in overleg met de verhuurder om te bezien welke kosten gemaakt moeten worden om de ruimte Corona Proof te maken en tevens of deze kosten voor ons realistisch zijn.
We gaan ervan uit, dat als we een bijdrage leveren aan de verbouwing, die bijdrage zal worden verrekend met door ons te betalen huur.

Downloaden (PDF, 123KB)