Mededelingen

▼ Onderstaand   Leden-Menu  gebruiken,  pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

29-april-2021
Email verstuurd naar alle leden:

Één dezer dagen ontvang je een brief waarin je gevraagd wordt of je akkoord kan gaan met een aanvulling op het huishoudelijk reglement van de vereniging. Bij de brief zit een schrijven waarop uitleg wordt gegeven wat de aanvulling inhoud en waarop je tevens aan kunt geven of je WEL,NIET akkoord kunt gaan met het voorstel. Het formulier kan teruggestuurd worden in de retour enveloppe; in verband met de planning van de bestuursvergadering op dinsdag 18 mei a.s. is het dringend verzoek om dit binnen 14 dagen te doen.

Reden dat het bestuur heeft besloten om de brief en het formulier per post naar je toe te sturen is om juridisch afgedekt te zijn.