Mededelingen

▼ Onderstaand   Leden-Menu  gebruiken,  pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

Het bestuur is dinsdag 15 juni weer in vergadering bijeen geweest en wil het volgende met je delen:
1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) gaat dinsdag 29 juni a.s. definitief door van 13.30 – 15.30 uur op de Markerkant 10-50 (Graag even noteren)

2. Veel leden hebben het verzoek gedaan, of het mogelijk is om aansluitend aan de repetities na te borrelen! Het bestuur stelt voor om, zodra er weer gerepeteerd mag worden, aansluitend een half uur na te praten/borrelen.

3. Het bestuur heeft een herindeling van de commissies en werkgroepen gemaakt; zo vallen de geluid- en de kledingcommissie onder de materialen commissie (Gert Jan Knoet) en de PR commissie onder de Koorcommissie (Jan van Veen). Verder is er een tijdelijke Jubileumcommissie ingesteld (Dick Hamaker). Een herziene takenlijst zal tijdens de ALV besproken worden.

4. Er is weer zicht op een nieuwe (vrouwelijke) dirigent. Jan Foppen en Jan van Veen hebben een voorgesprek met haar gehad en zijn positief t.o.v. haar Dick Hamaker en ondergetekende gaan een vervolg gesprek met haar aan om e.e.a. financieel af te spreken en zaken op papier te zetten. Dit punt zal geagendeerd worden op onze ALV.

5. Edze Hiemstra heeft samen met ondergetekende én met toestemming van het bestuur, twee projecten bij het Cultuurfonds Almere ingediend; te weten a. Verbetering van onze Performance en b. ons Jubileum feest. Beide projecten zijn gehonoreerd en wij krijgen voor project a. € 1500,00 in vouchers uitgekeerd en voor project b. € 5600,00 De projecten worden, samen met de andere stukken van de ALV uiterlijk volgende week dinsdag op onze website geplaatst.

6. Het bestuur is akkoord gegaan met de aanvullingen van het Huishoudelijk Reglement o.b.v. de Covid 19 problematiek.

7. Het koor heeft i.v.m. de Covid 19 problemetiek al maanden niet meer gerepeteerd. Om de schade enigszins te verkleinen, heeft het bestuur besloten om aan enkele zorginstellingen, in het kader van repeteren, gratis buiten optredens aan te bieden. Repeteren binnen is vooralsnog niet toegestaan!

8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): per 1 juli treedt er een nieuwe wet in werking die ook voor het bestuur van kleine- dan wel grote verenigingen geldt; dus ook voor ons als bestuur! In de ALV van 29 juni a.s. zal er verder toelichting over gegeven worden. Een belangrijke item is dat er een tweede penningmeester moet worden aangesteld, die tevens lid wordt van het bestuur! Gevraagd wordt om na te denken of deze functie wat voor jou is; enig financiële kennis wenselijk. In de ALV worden de potentiële kandidaten gepresenteerd en gekozen.

9. Gezien de huidige en mogelijke toekomstige versoepelingen op de Covid 19 maatregelen denkt het bestuur in juli mogelijk weer te gaan starten met de repetities, als is het maar de repetities dieop het terrein van dezorgcntra worden aangeboden. Mede o.b.v. voorstaande zal per 01 juli 2021 weer contributie geheven worden. Het bestuur wil haar leden die, ondanks dat er weinig tot geen activiteiten van het koor waren gepland, toch hun contributie de afgelopen periode hebben doorbetaald, hartelijk bedanken!