Mededelingen

▼ Onderstaand   Leden-Menu  gebruiken,  pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

Maandag 24 oktober 2022 is het Shantybestuur in vergadering bijeen geweest en doet de volgende mededelingen:

1. Riet Wartenbergh en Marijke Claessens hebben zich, op verzoek van het huidige Shantybestuur, kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie; Riet wil de plaats van Jan Foppen, als bestuurslid/voorzitter, per maart 2023 overnemen en Marijke wil de plaats van Jan van Veen, algemeen bestuurslid, per maart 2023 overnemen ( bij deze wordt er aan het voorstel van Herman van Groen recht gedaan). Tot aan de volgende ALV in maart kunnen andere geïnteresseerden voor de beide bestuursfuncties zich nog aanmelden. In de ALV van maat 2023 wordt er gestemd.

2. Jan van Veen draagt zijn taken m.b.t. de planning en boekingen over aan Marijke Claessens. Aan Jan van Tiggelen zal gevraagd worden om Marijke hierbij te ondersteunen.

3. Dirigeren: misschien ten overvloede, Riet Wartenbergh heeft zich bereid verklaart om het koor als 2e dirigent te leiden ( Jav van Veen is 1e dirigent). Hiervoor start Riet met een cursus dirigeren en in de tussen liggende tijd, dirigeert zij af en toe onder begeleiding van Jan van Veen

4. Open stoel: op 21 november en 19 december staan nog bestuursvergaderingen gepland. Er bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor plaats te nemen op de Open Stoel!

5. Het bestuur heeft Dick Hamaker , namens het Shantykoor, bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Dick heeft een goede fles wijn en een mooie bos bloemen gekregen.

6. Vertrouwenspersoon: het bestuur neemt het voorstel van René Post niet over, daar zij vindt dat er met elkaar gesproken moet kunnen worden én niet over elkaar. Mocht het desalniettemin niet lukken om in gesprek te gaan, kan er terug gevallen worden op één van de bestuursleden, die samen met de twee shantyleden in gesprek gaat (bemiddeling/mediation).

7. Aan-/afmelden voor een optreden: ook hier vindt het bestuur de verantwoordelijkheid van het individuele shantylid om op de website aan te geven of hij/zij wel dan niet komt voor een optreden. Het risico bestaat dat als men zich alleen heeft af te melden, dat het koor tijdens de optredens met minder mensen staat dan op de website staat aan gegeven


Met vriendelijke Shantygroeten,

Fred Loupias
Secretaris Shantykoor Almere