Opzeggen lidmaatschap

 
Print Friendly, PDF & Email

aangepast 26-09-2021

                  Leden Lidmaatschap regels / informatie / procedure,   Shantykoor Almere

 

Lidmaatschap, Opzeggen (verlaten van vereniging):

Opzegtermijn is 1 maand.
Opzeggen schriftelijk via mail bij secretaris, secretaris maakt dit verder bekend via scheepsjournaal.

De secretaris zorgt voor verdere afhandeling.
Teveel betaalde contributie wordt terug gestort op rekeningnummer van lid
Kledingpakket inleveren bij kledingcommissie.
Zangboekje inleveren bij kledingcommissie.

Lid dient vooraf via mail afspraak te maken met kledingcommissie voor inleveren kledingpakket.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap moet het volledige kledingpakket bij kledingcommissie  worden ingeleverd. Dit pakket dient schoon en gestreken ingeleverd te worden. Bij in gebreke blijven wordt er € 10,00 stomerijkosten  ingehouden op de borg., En dan geeft kledingcommissie  via de mail akkoord aan de penningmeester tot terugbetaling van de borg.

Secretaris stelt via een mail de koorleden op de hoogte  van het afmelden van betreffende lid.

Secretaris stuurt afscheid nemende lid een mail als alles correct is afgehandeld.