Tijdelijke documenten -2-


Pagina 1         ▼  Klik beneden voor gewenste pagina

D o k u m e n t e n Pagina
 • 01. concept agenda Algemene Ledenvergadering juni 2021
2
 • 02. concept verslag ledenvergadering 27 januari 2020
3
 • 03. Kopie van financieel verslag 2020 en begroting
4
 • 04. Begroting 2021
5
 • 05. Actie-besluitenlijst 02.2020
6
 • 06. HUISHOUDELIJK-REGLEMENT-2021
7
 • 07. project 20 jarig Jubileum
8
 • 08. project performance
9
 • 09. Toekenning 2021-024.Jubileum
10
 • 10. Toekenning coachingvoucher 2021
11
 • 11. Toelichting op de begroting 2021
12
 • 12. Toelichting op jaarcijfers
13
 • 13. Voorstel vermogenspositie Shantykoor Almere
14
 • 14. Takenlijst commissies.
 15
 • 15. PR-Sponsorcommissie
16
 • 16. Verslag secretaris 2021
17
 • 17. Verslag koorcommissie
18
 • 18. Rapportage van de materialen commissie
19
 • 00. ALLE PDF DOWNLOADEN EN BEKIJKEN

20

 

                           ▼  Klik hier op gewenste pagina