Commissies3

Print Friendly, PDF & Email

                             C O M M I S S I E S  (v.z.)  is voorzitter      /   F u n c t i e s ( 1 pers.) 
P.R. public relations Optredens
Reclame
Nieuwsbrief

Jan van Veen 
Edze Hiemstra

 

Mobiel: 06-83019923
Mail: veen384@outlook.com
Almere Haven Festivalcommissie  “Deining in Almere Haven”

Peter Ruyssenaars.
Edze Hiemstra
Jos Coesel
Dick Hamaker

 

p.ruyssenaars@upcmail.nl
Mobiel: 06-52 33 39 18
Tel. 036-84 83 576
Koorcommissie  Verzorging van nieuwe liedjes, bladmuziek muzikanten
A5 koorboekjes
Michael Elia (v.z.)
Henk Lubbers
Jan Foppen        
Cees Stutvoet
Han Pruimers
Mobiel:  06-14001525
michaelelia@live.nl 
Commissie
Materiaal en Logistiek 
Beheer en onderhoud van  alle Shantykoor materialen
Transport vervoer naar optredens
Bertus Zaal  
Geluidcommissie  Verantwoordelijk voor installeren geluidsinstalatie Fred Steen
Ko Broerse
Martin Piekstra
 
Kledingcommissie  Commissie is verantwoordelijk voor de gehele outfit en organisatie huidige kleding Jacq Mullenders (v.z) kleding@shantykooralmere.nl
Aanschaf
Marten de vrij mdevrij@hetnet.nl
Financieel / Borg
Lief en leed  Onderhoud de contacten met lief en leed van de leden en mededelingen naar de leden toe Hein Hensen Tel.: 036 – 52 46 531
Mobiel: 06-13 80 28 00
Sponsorcommissie  

Edze Hiemstra (v.z.)
Jan de Kleijn
Marten de Vrij 
Jan van Veen

hiems70@kpnmail.nl
Website 


Beheer


Fred Loupias 
Jan van Tiggelen

                                        Mobiel: 06-50642885
indo_49@hotmail.com

Kascontrole  2017 Martin Piekstra (1e jaar) Reserve: Hein Hensen