===

AGENDA   ALGEMENE-   BESTUURS-VERGADERINGEN 2023

Downloaden (PDF, 100KB)

1. Op 2 december 2023 viert Jumbo Almere Haven haar 10 jarig jubileum en het Shantykoor Almere is gevraagd om een bijdrage aan de feestvreugde te leveren. Wij treden op van 12.00 – 13.30 uur, met halverwege een pauze. De pauze vindt plaats in de kantine van de supermarkt en deze is te bereiken via een vrij steile trap!! In de ruimte waar wij optreden is er slechts plaats geschikt voor 20 leden, exclusief muzikanten. Ter zijner tijd zal bekend gemaakt worden welk tenue gedragen en welk repertoire gezongen gaat worden.
2. Herman van Groen heeft zich kandidaat gesteld voor de vacante bestuursfunctie/secretaris. De vergadering gaat akkoord met de benoeming en wenst Herman succes.
3. Maandag 30 oktober a.s. zal na de pauze van de repetitie een solistenavond gehouden worden; van het koor wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn. De repetitie bijeenkomsten voor muzikanten en solisten bij John en Coby Knuijt thuis worden nog gepland.
4. De “Gedragscode” is door de vergadering goed gekeurd. Wel zal er nog gezocht worden naar een vertrouwenspersoon.
5. De Boekingscommissie (Marianne van Deth en Coks Dirkse) heeft een nieuw e-mailadres, het nieuwe adres is boekingen.ska@gmail.com
6. Op maandagavond 8 januari 2024 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsborrel gepland. Bij deze bijeenkomst zijn de partners uitgenodigd.

 

Mededeling 25.07.2023
1. Zaterdag 29 juli treden wij op camping Waterhout, Trekvogelweg 10, 1316 AN Almere, op van 20.30 uur tot 22.00 uur. Jan van Veen heeft het repertoire reeds toegezonden en ook meegedeeld dat wij optreden in het zomer tenue, maar neem voor de zekerheid ook de zwart-rood gestreepte trui mee.
2. Voor alle komende optredens t/m september geldt neem je shanty muziekboek mee en dit geldt met name voor de optredens zaterdag 19 augustus en vrijdag 1 september. Op deze specifieke data hebben wij niet de beschikking over de autocue’s
3. Riet heeft gisterenavond aangekondigd dat Cox Marian ondersteunt bij de boekingen, maar dat er nog een lid, wonende in Almere, gevraagd wordt om ondersteuning te bieden voor aanvragen binnen Almere. Jan van Veen heeft zich beschikbaar gesteld, waarvoor onze dank
4. Martin Piekstra is weer opgenomen in het ziekenhuis met hevige pijnklachten; mogelijkheid van een pijnblokkade wordt overwogen. Wij wensen Martin veel sterkte
5. René Post is van de trap gevallen en heeft een ernstige kneuzing. Wij wensen René beterschap
6. (reminder) Het is nog steeds mogelijk je aan te melden voor de bestuursfunctie van secretaris. In oktober op de ALV is de (her-)verkiezing

 

Mededeling 11.07.2023
1. Allereerst wil het bestuur Marian van Deth complimenteren voor de wijze waarop zij de boekingen van Jan van Veen heeft overgenomen. Door haar inzet kan het koor de toekomst rooskleurig tegemoet gaan, veel optredens heeft zij voor elkaar gekregen. Ook Jan van Veen en de Koorcommissie wil het bestuur haar complimenten geven voor het constant moeten opstellen van een goed repertoire.
2. a.s. Zaterdag treden wij op.met een klein groepje, op de verjaardag van Romana. Optreden start om 11.00 uur, verzamelen uiterlijk om 10.45 uur bij Triade Vitree, Sieradenweg 4b, Almere Buiten
3. vrijdag 15 september staat er een optreden gepland voor de stichting Huizer Botters. Optreden staat gepland van 16.30 – 18.00 uur, in de Havenstraat 300. Partners zijn welkom en er is parkeer gelegenheid. Graag op de site aangeven of je wel/niet komt.
4. op zaterdag 16 september is er een optreden in de seniorenflat Poortzicht van 14.30 – 16.30 uur gepland. Henrey Stanleystraat, Almere Poort. Graag op de site aangeven of je wel/niet komt.
5. ‘s-Avonds is het verjaardagsfeest van Martin van Gaanderen!
6. op zaterdag 23 september is ons gevraagd om op te treden op het Uit-festival in Almere Haven. Staande de repetitieavond hebben er zich voldoende leden opgegeven om Marian het fiat te geven om met de organisatoren afspraken te maken.Graag op de site aangeven of je wel/niet komt.
7. Ook geld dit voor het optreden van zondag 24 september in Zandvoort. Graag op de site aangeven of je wel/niet komt.
8. Maandag 25 september komt, i.v.m. de twee optredens in het weekend, de repetitieavond te vervallen.
9. tot op heden hebben er zich nog geen kandidaten aangemeld voor de Bestuursfunctie/ secretaris, die in oktober, tijdens de ALV, vacant gesteld gaat worden.

 

Mededeling 04.07-2023
1. Herinnering: tot de ALV van oktober is het mogelijk om je kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie secretaris
2. Jan van Tiggelen heeft een bericht gestuurd over extra optreden in september, met het verzoek aan te geven of je wel/dan niet aanwezig kan zijn. Het is belangrijk omdat Marian van Deth aan de organisatoren moet door geven, of wij aanwezig kunnen zijn!
3. Coby geeft namens de Koorcommissie door dat na het zomerreces weer solistenavonden gepland gaan worden. Data worden t.z.t. nog bekend gemaakt.
4. informatie betreffende optreden in Monnickendam (zie bijlagen)

 

MEDEDELING 20.06
1. Er is het bestuur te ore gekomen dat tijdens optredens alcohol gedronken wordt! Het bestuur wil haar leden erop wijzen dat er een afspraak ligt, dat tijdens optredens geen alcohol genuttigd wordt.
2. In oktober staat er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland en in deze vergadering staat de herverkiezing van het bestuurslid met de functie secretaris op de agenda. Het bestuur vraagt haar leden te overwegen zich kandidaat te stellen voor deze functie. Je opgeven voor deze functie kan geschieden door een mail te sturen naar het secretariaat shantykooralmere@gmail.com onder vermelding van “bestuur/secretaris”.
3. Begin september wordt het evenement “Zomer in Haven” voor de tweede maal georganiseerd; het bestuur is voornemens om op de eerste repetitieavond na het evenement, het evenement te evalueren. De repetitieavond zal in tweeën opgesplitst worden; vóór de pauze zal gewoon gerepeteerd worden en ná de pauze zal de evaluatie plaats vinden.

 

MEDEDELING 22.05
Tijdens onze repetitieavond heeft onze voorzitter het volgende meegedeeld:
1. Op 3 juni 2023 wordt de Dag van de Amateurkunst gehouden; deze dag staat in het teken van Almeerse Amateurkunst in alle mogelijke vormen: zang, dans, muziek, theater, beeldende kunst en meer! Op de dag wordt tevens de vaandeldrager van de Almeerse Amateurkunst bekend gemaakt, die een jaar lang de ambassadeur van de Almeerse Amateurkunst wordt. De organisatie heeft het Shantykoor gevraagd om op te treden, echter daar wij al een lopende afspraak voor een optreden in Weesp hadden gemaakt, kunnen wij gehoor geven aan het verzoek. Omdat het Cultuurfonds Almere het koor de afgelopen jaren financieel heeft ondersteund, willen wij het geheel niet aan ons voorbij laten gaan; Riet Wartenbergh en Edze Hiemstra nemen namens het Shantykoor Almere op 3 juni de honneurs waar.
2. Op 19 augustus zouden wij als koor, mits voldoende belangstelling om 15.00 uur, een “Shantywandeling” kunnen doen langs de cafe’s aan de havenkom en door de hoofdstraat met als ankerpunten de locaties van enkele van onze sponsoren. 19 Augustus valt wel in onze vakantieperiode! Je kunt je aanmelden via onze website. 3e Week van juli wordt de knoop doorgehakt of de Shantywandeling wel, dan niet doorgaat, dit hangt af van het aantal meldingen (minmaal 20 leden en 1 á 2 accordeonisten)

===

MEDEDELING 17.05
1. Kees den Uijl is gevallen en zijn been zit in het gips. Komende repetitieavond zal Kees nog afwezig zijn, de eerste avond dat Kees weer present is, wordt 5 juni Een kaartje wordt door Kees op prijs gesteld, zijn adres is Poëziestraat 322, 1321 HX Almere
2. Onze repetitieavond van 29 Mei vervalt, daar het 2e Pinksterdag is.
3. Optreden op de verjaardag van Romana is gepland op 15 juli a.s. Zoals eerder is aangegeven, kunnen er, i.v.m. de beschikbare ruime, maximaal 15 zangers en twee accordeonisten aanwezige zijn. Tot op heden hebben er zich 8 koorleden aangemeld en1 accordeonist.

===

MEDEDELING 02.05
1. Annulering van optreden op de beurs in Gorichem: Marian van Deth heeft contact gehad met de organisatie i.v.m. de aanvraag om op de AXAZ-beurs in Gorinchem te zingen én ondank dat er een aantal leden hun medewerking hebben gegeven om naar de beurs af te reizen, is er toch besloten om het optreden af te zeggen. Reden is de lange rit heen en terug in het donker, maar ook omdat een optreden met 10 mensen te weinig is om het koor goed neer te zetten en het optreden dan onder een vergrootglas ligt.
2. Gisteren is het document “Communicatielijnen t.b.v. Taken van Commissies”: in dit document zijn twee wijzigingen aangebracht ; te weten René Post heeft zich bereid verklaart voorzitter te zijn van de Feestcommissie en John Knuijt is contactpersoon van het bestuur voor “Boekingen” i.p.v. Riet Wartenbergh

===

MEDEDELING 26.04
1. Maandag 17 april heeft onze voorzitter aangekondigd dat na de pauze tijd genomen kan worden om één van de bestuursleden aan te schieten met een vraag, c.q. opmerking. Van deze mogelijkheid is afgelopen repetitieavond dankbaar gebruik gemaakt, waarbij vragen zijn gesteld over de handhaving van de afspraak m.b.t. de repetities. In het verleden is afgesproken dat vóór de pauze serieus gerepeteerd zou worden en dat ná de pauze minder strak gerepeteerd wordt. Dit houdt o.a. in dat voor en na de repetitie tijd is om met elkaar te praten, maar tijdens de repetities wordt van een ieder verwacht dat er goed naar de dirigent gekeken en geluisterd wordt. Ook is er een afspraak gemaakt waar het individuele lid in het koor staat (waar de dames en de heren staan én waar leden met de 1e en 2e stem staan). Als dit niet (meer) voor een ieder duidelijk is, zal ik de dirigent vragen hier a.s. maandagavond nog een keer aandacht aan te besteden.
2. Van Edze Hiemstra heb ik vernomen dat de bus, die ons naar Grootegast rijdt, op zaterdag 13 mei a.s. om 07.30 uur op het parkeerterrein van Van der Valk Hotel Almere staat.
3. Er zijn twee nieuwe optredens afgesproken; te weten: op 3 juni op het Shantyfestival in Weesp en op 8 juli op het Meezingfestival in Monnickendam. Denk er aan om je op te geven, of af te melden.

===

MEDEDELING 19.04
1. Zomerreces is dit jaar gepland op de laatste 3 weken van augustus te weten van week 32: 7 augustus t/m week 34: 27 augustus.
Maandagavond 31 juli is onze laatste repetitieavond vóór het zomerreces en 28 augustus is onze eerst repetitieavond na het zomerreces.
2. om het bestuur te ontlasten heeft zij besloten om e-mails die ná 13.00 uur binnen komen, niet met spoed te beantwoorden.
3. het bestuur bedankt haar leden voor de medewerking om het aantal inschrijvingen voor het optreden in de Polderburen omlaag te brengen. Leden die vrijwillig hun plaats hebben afgestaan, krijgen de eerst volgende keer dat er weer een over inschrijving dreigt, voorrang!
4. het bestuur biedt aansluitend aan de repetitieavond aan de leden de mogelijkheid om één van de bestuursleden aan te schieten met vragen, positieve opmerkingen, of eventueel een kritische noot. Zaken die voor het koor van belang zijn, worden in een volgende bestuursvergadering besproken en teruggerapporteerd.
5. In het recente verleden gaven leden aan dat zij niet wisten bij wie zij met een vraag, opmerking, of kritische kanttekening terecht konden. Om enige duidelijkheid te brengen in de communicatielijnen, heeft het bestuur besloten e.e.a. op schrift te stellen. Aan de voorzitters van de diverse commissie is een document toegestuurd m.b.t. de communicatielijnen waarop zij kunnen reageren. Zora de reacties van de voorzitters verwerkt zijn, zal het document aan de leden toegestuurd worden en op de (besloten) website geplaatst worden.
6. In de ALV zijn een aantal vragen gesteld waaronder:
* De Feestcommissie vraagt een bedrag van 20.000 euro voor het organiseren van een 25 jarig Jubileumfeest. Het bestuur heeft haar bedenkingen over de hoogte van het bedrag en zal aan de Feestcommissie vragen met een plan te komen incl. een begroting. Op basis van het plan en begroting zal het bestuur, in gesprek met de voorzitter van de Feestcommissie, haar besluit nemen.
* CD opname: vooralsnog wijst het bestuur dit voorstel af. Zodra de kwaliteit van het koor en muzikale begeleiding verbeterd is, zal het voorstel heroverwogen worden.
* vragen omtrent de solisten en solistenavond ligt bij de Koorcommissie; deze komt er t.z.t. op terug.

===

MEDEDELING 08.04
1. Onderstaand de shanty’s die zijn aangepast; ze zijn te vinden op onze website

2. Rob Pelle en Peter Sluijter hebben zich na mijn eerdere mail al afgemeld voor het optreden in de Polderburen.
Helaas zijn er nog steeds teveel leden die zich hebben opgegeven m.a.w. er zullen nog een paar leden af moeten vallen.
3. Maandag, 2e Paasdag, treden wij op in Muiden op de Herengracht 84 (Nicolaaskerk). Je kunt gratis parkeren op “P2” begin Herengracht/Mariahoeve. Verzamelen vanaf 11.15 uur en aanvang optreden is 12.00 uur; wij treden 3x op, elke optreden is ca. 30 minuten lang . Er wordt geen lunch verzorgd.

===

Mededeling 05.04
1. Wisseling van Bestuursleden: Jan Foppen vraagt Riet Wartenbergh en Coby Knuijt naar voren te komen en feliciteert hen met de benoeming tot bestuurslid van het Shantykoor Almere en installeert de beide dames als nieuwe bestuursleden. Riet, als kersverse nieuwe voorzitter, bedankt Jan Foppen en Jan van Veen voor hun jaren lange positieve inzet voor het koor en overhandigd aan beide heren, namens de ALV, een mooie bos bloemen. (zie video)
2. Riet geeft als voorzitter aan te doen wat van haar verwacht wordt, zoals de vergaderingen voor te zitten, Zaken die onduidelijk zijn uit te leggen en eventuele veranderingen door te spreken en toe te lichten aan desbetreffende commissies. Ik wil gaan voor een dienend voorzittersschap met als doel dat dit Shantykoor succesvol ís en blijft met behulp van iedereen. Een succesvol koor is en koor wanneer het plezier in het zingen van ze afstraal end at krijgen wij alleen samen voor elkaar.
3. 28 april staat er een optreden gepland in Polderburen; ondanks het grote aantal enthousiaste inschrijvingen, kunnen er helaas maar 25 leden aanwezig zijn. Wie van de leden kan en wil zijn/haar inschrijving annuleren Op maandagavond 17 april komt het bestuur erop terug.
4. afgelopen maandagavond heeft Jan van Veen de functie Boekingen formeel aan Marian van Deth overgedragen. Alle suggesties m.b.t. optredens kunnen met Marian doorgesproken worden.
5. Marian van Deth vraagt aan de leden of er interesse is om mee te gaan naar Sail in Den Helder. Het lijkt haar leuk en gezellig om als groep naar de Sail te gaan.Indien interesse dan aan Marian aangeven.
6. Op 10 april voor het optreden in Muiden wordt voor de muzikanten muziekstandaards en stoelen door John Knuijt meegenomen

===

BESTUURSMEDEDELING 21.03
1. maandagavond 27 maart is onze ALV gepland; degene die niet aanwezig kunnen zijn, gaar afmelden via onze webside. Daar de ALV mede bedoeld is om besluiten te nemen ( o.a. nieuwe bestuursleden) wordt een ieder verzocht, indien mogelijk aanwezig te zijn. Stukken voor de ALV zijn bijgevoegd
2. Rie Wartenbergh heeft een achtergebleven leesbril mee naar huis genomen. De bril kan opgehaald worden op de Oostgriend 67
3. er hadden zich drie potentiële kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld; echter één van de kandidaten heeft zich teruggetrokken. De overige kandidaten zijn Riet Wartenbergh voor de functie van voorzitter en Coby Knuijt als algemeen bestuurslid. De ALV zal zich moeten uitspreken over de kandidaatstelling.
4. na, nog een keer de petten voor dames ter sprake te brengen, is er nu wederom en definitie besloten voor de petten.

===

MEDEDELING 14.03
1. Peter Sluijter is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn knie; hij heeft een tweede kunstknie gekregen. Een beterschapswens wordt altijd gewaardeerd.
2. Laatste oproep: er zijn nog plaatsen te reserveren voor de bus naar Grootegast; dus al familie, vrienden, buren, of kennissen interesse hebben om mee te gaan, dan kunnen zij zich nog, via jou, opgeven. Plaatsen die na 19 maart nog vrij zijn worden ook aan onze “vrienden van het Shantykoor” aangeboden.
3. Er hebben zich 3 leden aangemeld om per 27 maart in het bestuur zitting te nemen. Leden die ook interesse hebben kunnen zich nog altijd aanmelden bij de secretaris. In onze statuten staat in art. 1 dat het bestuur uit tenminste 3 leden en ten hoogste uit 5 leden bestaat. Tevens vermeld art. 2 van de statuten dat de ALV de nieuwe bestuursleden benoemd.

===

MEDEDELING 10.03
1. Hein Hensen heeft een groot formaat PC scherm te vergeven; een ieder die er interesse in heeft, kan contact met Hein opnemen; tel: 06-13802800, of via de e-mail: judithcobelens@kpnmail.nl
2. laatste oproep: komende week is de laatste mogelijkheid om agendapunten in te leveren voor de ALV van 27 maart a.s. De sluitingstermijn eindigt zondag 19 maart a.s.
3. laatste oproep: komende week is de laatste mogelijkheid om je op te geven voor een bestuursfunctie. Zij die zie opgegeven hebben, of zich gaan opgeven, wordt verwacht dat zij zich tijdens de ALV aan de leden presenteren, waarna de aanwezige leden over de kandidaatstelling stemmen.

===

MEDEDELING 03.03
1. Cees den Uijl heeft loopgips gekregen; aan zijn knie mankeert er gelukkig niets. Maandag 6 maart hoopt Cees weer aanwezig te zijn op onze repetitieavond
2. Er zijn nog steeds enkele plaatsen in de bus naar het Shantyfestival in Grootegast vrij, m.a.w. als er nog familie, vrienden of buren van jou mee willen in de bus, dan kunnen zij zich, tot uiterlijk 19 maart, via ons e-mailadres opgeven ( shantykooralmere@gmail.com ). Bij geen animo zullen de vrije plaatsen aangeboden worden aan de vrienden van het Shantykoor Almere.
3. Op maandagavond 27 maart a.s. vind onze ALV plaats. a) Aan de voorzitters van de diverse commissies nogmaals de vraag om hun jaarverslag 2022, uiterlijk 19 maart, aan de secretaris te e-mailen. b) Verder nogmaals aan alle leden de vraag, als men geïnteresseerd is in een bestuursfunctie, dit dan uiterlijk 19 maart aan de secretaris, via ons e-mailadres ( shantykooralmere@gmail.com ), aan te geven
4. bij officiële shanty optredens van ons koor is aan Edze Hiemstra en Marijke Claessens gevraagd om een korte inhoudelijke inleiding te houden over de te zingen shanty

===

MEDEDELING 24.02
1. De kogel is door de kerk; de bus die ons naar Grootegast gaat rijden is vastgelegd. Het Shantyfestival ” Westerkwartier, Sebaldeburen” is van ca. 11.00 tot 16.00 uur. Een 6-tal koren geven acte de présence, verdeeld over 3 podia.De leden die zich hebben opgegeven wordt verzocht het bedrag van 20 euro per persoon over te maken op onze bankrekening NL 91 RABO 0123 6548 90
2. De bus heeft de beschikking over 55 zitplaatsen en er zijn nog wat zitplaatsen vrij m.a.w. als je een familielid, vriend, buur, of kennis die tegen een vergoeding van 20 euro mee zou willen naar het Shantykoorfestival, dan kun je die via onze mailadres shantykooralmere@gmail.com, o.v.v. Grootegast en naam van betreffende persoon, voor 19 maart opgeven. Ook aan opgegeven persoon het verzoek om de 20 euro per ommegaande te storten op onze bankrekening NL 91 RABO 0123 6548 90
3. aan de voorzitters van de verschillende commissies van het shantykoor, het verzoek om het jaarverslag 2022 uiterlijk 19 maart aan de secretaris aan te leveren, opdat het meegestuurd kan worden met de stukken voor de ALV van 27 maart 2023

===

MEDEDELING 21.02
1. Herhaalde oproep: 13 mei a.s. hebben wij ons ingeschreven voor het Shantyfestival in Grootegast en de bedoeling is om, zo veel mogelijk, gezamenlijk met de bus naar Grootebroek te rijzen. Tot op heden hebben er zich 37 leden aangemeld met de bus mee te gaan. Er zijn er ook een aantal leden, die door omstandigheden, niet met de bus gaan, maar met eigen vervoer. Aan de leden die zich nog niet aan-/afgemeld hebben voor dit festival, graag dit alsnog z.s.m. doen via de website. Aan een ieder nogmaals de vraag aan te geven, of je alleen gaat of met z’n tweeën! Tot slot het verzoek aan degenen die met de bus gaan om 20 euro per persoon over te maken op het bankrekening nummer van de Vereniging Shantykoor Almere ( NL91RABO 01 23 65 48 90 ).
2. Cees den Uijl is gevallen en tijdelijk opgenomen in Woonzorgcentrum Archipel, afd. De Zwaluw, kamer 246, Poëziestraat 166, 1321 HT Almere. Een kaartje wordt op prijs gesteld
3. Eddy Jool is al een geruime tijd afwezig tijdens de repetitieavonden o.b.v. darmproblemen. Het is nog onduidelijk wat er loos is; Eddy zit nog in het onderzoekstraject, Ook zal Eddy een kaartje op prijs stellen.
4. In de vorige mededelingen is gevraagd,of iemand Martin Piekstra voor de repetitieavonden zou willen ophalen. Ik weet niet of aan deze oproep gehoor is gegeven , vandaar dat ik hem nogmaal plaats. Het adres van Martin is: Vincent van Goghstraat 30, 1318 KW Almere, tel: 06-57691738
5. Contributie: er zijn enkele leden die achter lopen met het betalen van hun contributie. Graag hier aandacht voor.
6. 27 maart staat er een ALV gepland van 20.00 – 22.00 uur. Mochten er leden zijn die één, of meerdere agendapunt(en) zouden willen indienen, dan kan dat tot uiterlijk zondag 19 maart 2023. Maandagavond 20 maart wil ik de agenda en bijbehorende stukken afsturen.
7. Wisseling van bestuur: Jan Foppen (voorzitter) en Jan van Veen (algemeen lid) hebben aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn; dit houdt in dat het bestuur 2 nieuwe bestuursleden zoekt!! Zij die zich geroepen voelt om in het bestuur zitting te nemen, kunnen zich aanmelden via de secretaris ( shantykooralmere@gmail.com ). In de ALV van 27 maart zullen de kandidaten zich presenteren en zal door de aanwezige leden het besluit genomen worden over de benoemingen.

===

MEDEDELING 18.02
1. Er hebben zich tot op heden 32 (4 muzikanten en 28 koorleden) leden opgegeven voor het Shantyfestival in Grootegast op 13 mei a.s. Willen wij de kosten per persoon betaalbaar houden, dan moeten er 50 personen zich hebben aangemeld; met 50 personen bedragen de kosten 20 euro all in. De leden die zich nog niet aangemeld hebben, laten die dan z.s.m. weten of zij wel/dan niet meegaan!!
2. a.s. Maandag staat er een bestuursvergadering gepland en Jan van Tiggelen zal op de “Openstoel” plaats nemen.
3. Martin Piekstra wil graag weer de repetitieavonden bijwonen, maar is nog niet in staat om zelf naar de Steiger te rijden. Als er een lid is die in de omgeving van Martin woont en hem zou kunnen ophalen, neem dan even contact op met Martin op
036-5346034 06-57691738

===

MEDEDELING 06.02
1. Maandagavond 13 februari is er een solistenavond gepland. Voor de pauze wordt er normaal gerepeteerd en na de pauze kunnen degene, die zich niet hebben opgegeven als solist, uitgezonderd de muzikanten, naar huis gaan.
2. Maandagavond 20 februari is er een bestuursvergadering gepland; er is nog de mogelijkheid om je op te geven voor de openstoel, voor als je een specifiek onderwerp onder de aandacht wil brengen van het bestuur. De vergadering begint om 19.00 uur
3. Zaterdag 13 mei is er een Shantyfestival in Grootegast van 11.00 – 16.00 uur. Ons koor heeft zich, als één van de zes koren, aangemeld om op te treden. De bedoeling is dat er een bus gehuurd gaat worden, waar wij als gehele koor in vervoerd kunnen worden. Bij voldoende inschrijvingen zijn de kosten ca. 20 euro per persoon.

===

MEDEDELING 31.01
1. In het Scheepsjournaal no: 4 is medegedeeld dat degene die solo, of een duet willen zingen, zich per email ( cobywerf@gmail.com ) kunnen aanmelden bij Coby Knuijt. Bij de aanmelding mede doorgeven welk lied je wil gaan zingen.
De solistenavond zal georganiseerd worden op maandagavond 16 februari van 21.00 – 22.00 uur. Degene die GEEN solo, of duet gaan zingen (uitgezonderd de muzikanten) kunnen naar huis.
2. De griep heeft ook binnen het koor toegeslagen; gisterenavond hebben er zich vele leden , voor de repetitieavond, afgemeld. Het bestuur wenst alle zieken van harte beterschap.
3. Heleen de Kok heeft gisterenavond haar zwarte pet, in een plastic tasje, op de tafel naast de bar laten liggen. Wil degene die hem gevonden heeft contact opnemen met Heleen. ( heleen.dekok@gmail.com )
4. 20 Februari staat er weer een bestuursvergadering gepland, indien een lid een specifiek onderwerp onder de aandacht van het bestuur wil brengen, dan kan hij/zij intekenen op de “Openstoel”. De bestuursvergadering begint om 19.00 uur en na bespreking van het specifieke punt wordt het shantylid verzocht de vergadering te verlaten. Aanmelden voor de Openstoel kan via de secretaris shantykooralmere@gmail.com

===

MEDEDELING 19.01
1. Zieken:
a. Martin Piekstra; het gaat nog steeds niet goed met Martin, hij heeft nog heel veel last van pijn. Hij is gestart met chemotherapie.
b. Hans Rijders; heeft zijn onderzoeken gehad en wacht nu op behandeling.
c. René Post; heeft last van enstige griepklachten
d. Jos Coesel; heeft een lichte TIa gehad.
Een kaartje wordt door de heren op prijs gesteld. Daar Hans in Spanje verblijft, zal een elektronisch kaartje op prijs worden gesteld.
2. Boekingen: Marian van Deth heeft aangegeven de boekingen van Jan van Veen over te willen nemen. Jan zal eind februari tijd vrij maken om Marian in te werken en zaken over te dragen. Jan van Tiggelen heeft zich bereid verklaart om Marian te ondersteunen met de social media, zoals o.a. Facebook.
3. Materieel vervoer; 3. Hein v.d. Horst en Frans Snoeijs hebben het materiaal beheer en vervoer van materialen onder hun verantwoordelijkheid. Het kan eens gebeuren dat zij beiden niet aanwezig zijn en dan is een plaatsvervanger wenselijk. Ook hier vraagt het bestuur de leden om zich aan te melden; wat de taak inhoud kan kort gesloten worden met één van de beide heren.
4. Feestdagen; op maandagavond 10 april en maandagavond 29 mei, resp. 2e paasdag en 2e pinksterdag, vinden er GEEN repetities plaats!
5. Feestcommissie: het bestuur complimenteert de feestcommissie met de organisatie van de Nieuwjaarsborrel. De commissie heeft in zeer korte tijd een leuke en gezellige avond neergezet.
6. Sleutels: Hein v.d. Horst heeft het idee dat er meer sleutel van de Reiger bij leden in omloop zijn, dan bij hem bekend is. Daar Hein het beheer van de sleutels heeft, vaagt hij die leden die sleutels van het pand hebben, zich bij hem te melden, zodat hij de sleutels van een label kan voorzien en inschrijven in zijn bestand!

===

MEDEDELING 13.01
1. Jan Clements heeft, om gezondheidsredenen, zijn lidmaatschap voor het Shantykoor helaas moeten opzeggen. Jan doet iedereen de groeten en wens het koor een muzikaal jaar toe. Wij wensen Jan heel veel beterschap.
2. Tijdens de Nieuwjaarsborrel heeft Marijke Claessens aangegeven de “Boekingen” niet meer te kunnen doen om reden dat zij niet goed met de PC overweg kan. Vooralsnog heeft Jan van Veen deze taak weer tijdelijk op zich genomen, maar zoekt wederom naar een plaatsvervanger.
Het beheren van de boekingen is in een digitale omgeving tijd besparend, derhalve vraagt het bestuur aan die leden die redelijk tot goed met de PC overweg kunnen, zich beschikbaar te stellen om de boekingen van Jan over te nemen.
3. Hein v.d. Horst en Frans Snoeijs hebben het materiaal beheer en vervoer van materialen onder hun verantwoordelijkheid. Het kan eens gebeuren dat zij beiden niet aanwezig zijn en dan is een plaatsvervanger wenselijk. Ook hier vraagt het bestuur de leden om zich aan te melden; wat de taak inhoud kan kort gesloten worden met één van de beide heren.

===