Shantyliedjes

▼ Onderstaand Leden-Menu gebruiken, pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

 Shantyliedjes muziekteksten A-5  ShantykoorAlmere

 Klik op  A5.pdf  voor downloaden muziektekst bestand

NR. NAAM  LIED VERSIE  DATUM A5.pdf VERSIE  DATUM A5.pdf
0 Repertoire ShantykoorAlmere 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
1 Het kleine café aan de haven 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
2 Het vissersmeisje 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf 
3 Aan het Noordzeestrand 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
4 Tabé, ik kies weer zee 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
5 Zuiderzee ballade 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf 
6 Bloody Mary 00-00-2023 A5.pdf 04-10-2023 A5.pdf
7 My Bonnie 15-02-2016 A5.pdf 13-03-2023
A5.pdf
8 Rolling home 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
9 KetelBinkie 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf 
10 Drunken sailer 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf 
11
Shantykoor Lied
14-10-2023
A5.pdf 04-11-2023
A5.pdf
11B Up she goes 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
12 De Zuiderzee 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
13 Varen, varen 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
14 Janmaat 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
15 Rum uit Jamaica 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
16 Wieringen 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf 
17 Curaçao 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf 
18 Zeemanshart 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
19 Vaarwel Tabé 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
20 Aan het strand stil en verlaten 20-09-2016 A5.pdf 00-00-2023  A5.pdf
20A Aan het strand stil en verlaten (klutslied) 16-08-2021 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
21 Als de klok van Arnemuiden 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023  A5.pdf
22 Stuurman, de trossen los 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023  A5.pdf
23 The mermaid song 15-02-2016 .A5.pdf  00-00-2023  A5.pdf
24 Little Ship 15-02-2016 A5.pdf 13-03-2023 A5.pdf
25 Good night ladies 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
26 Meisje, ik ben een zeeman 15-10-2023 A5.pdf 07-02-2024
A5.pdf
27 Down by the dockyard wall  09-06-2017 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
28 Mingulay boat song 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
29 Zwerven op zee 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
30 Sloop John B. 15-02-2016 A5.pdf 12-11-2023
A5.pdf
31 John Kanaka 15-02-2016 A5.pdf  13-03-2023 A5.pdf
32 West zuid west van Ameland 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
33 Heimatlos 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
34
Blijf op me wachten Maria
15-02-20216
A5.pdf 11-07-2023
A5.pdf
35 Bye Bye my Roseanna 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
36 All for me grog 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
37 Vissers vertellen 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
38 Molly Malone 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
 A5.pdf
39 Medley-2  16-08-2021 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
40 The last farewell  20-03-2018  A5.pdf 13-03-2023 A5.pdf
41 Hoor je het ruisen der golven 00-00-2023 A5.pdf  07-02-2024  A5.pdf
42 Almere lied 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
43 Leaving of Liverpool 07-02-2024 A5.pdf 14-02-2024
A5.pdf
44 Santiano (Frans) 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
44F Santiano (Fonetisch) 16-08-2021 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
45 Whiskey Johnny 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
46 Zeeman, laat dat dromen 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
47 Windjammer song 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
48 Havenkoor 00-00-2023 A5.pdf 14-02-2024
A5.pdf
49 Aan de oever van de IJssel 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
50 Visser van Capri 15-02-2016 A5.pdf 13-03-2023
A5.pdf
51 O zeeman, neem mij met je mee 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
52 Traumschiff nach Hawaii 27-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
53 Bound to the Rio Grande 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
54 Haallijntje boelijntje 15-02-2016 A5.pdf 13-03-2023
A5.pdf
55 Medley-1 16-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
56 Zeilen. 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
57 Ik kende een zeeman. 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
57B The wild rover 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
58 Als de zuidwester loeit 23-03-2023 A5.pdf 13-06-2023 A5.pdf
59 Good bye my lover goodbye 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
60 Fiddlers Green 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
61 Op de woelige baren 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
62 Bora Bora 15-02-2016 A5.pdf 13-06-2023
A5.pdf
63 Ik ben een zeeman 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
64 La Bella lola (Spaans) 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
64B La Bella lola (Fonetisch) 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
65 Er is een schip gezonken 02-10-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
66 I’ts Five o’clock in the morning 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
67 Het bleef maar waaien 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
68 All the Night Long 00-00-2023 A5.pdf. 04-10-2023
A5.pdf
69 The fields of Athenry 15-02-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
70 Medley De Jantjes 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
71 Liverpool Lou 00-00-2023 A5.pdf 05-04-2023
A5.pdf
72 Drie graden stuurboord uit 15-02-2016 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
73 Westenwind 22-10-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
74 Vrij als de wind 15-02-2016 A5.pdf 07-02-2024
A5.pdf
75 Mannen taan het zeil 20-09-2016  A5.pdf 00-00-2023 A5.pdf
76 Hoog in t’noorden 20-09-2016  A5.pdf 13-03-2023 A5.pdf
77 Blow boys blow 20-09-2016  A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
78 Stella Maris 20-09-2016 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
79 Rolling down to old Maui 20-06-2017 A5.pdf  00-00-2023 A5.pdf
80 The boys from Killybegs 20-03-2018 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
81 Batavier van deze tijd 11-07-2019 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
82 Zeeman kom weer naar huis 03-08-2021 A5.pdf 23-03-2023
A5.pdf
83E The Wellerman (Engels) 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
83N De Wellerman (Nederlands) 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
84 De Woonboot 03-08-2021 A5.pdf  29-03-2024 A5.pdf
84FA
t Woanskip
    10-01-2024
A5.pdf
85 De Kroeg van O’Connell, de Ier 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
86 De Neeltje Jacoba 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
87 Medley III 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
88 Als de oceaan van bier was 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
89 Ze moeten thuis nog even wachten 03-08-2021 A5.pdf 00-00-2023
A5.pdf
90
De vrouw van Schipper Kee
04-07-2022
A5.pdf
00-00-2023
A5.pdf