Mededelingen

▼ Onderstaand   Leden-Menu  gebruiken,  pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

===

Bestuurmededelingen.28.06.2022

Tijdens de repetitieavond van 27 juni 2022 heeft de voorzitter het volgende meegedeeld:
1. de eerste drie weken van augustus ( 01 t/m 21 augustus) zijn er geen repetitieavonden

2. het bestuur zoekt leden die zich, buiten het zingen om, in willen zetten voor het koor. Gezocht wordt naar leden die zich kandidaat willen stellen voor:
a) geluid; info bij Ko Broerse
b) materieel; info bij Hein v.d. Horst
c) contactpersoon optredens; info bij Jan van Veen
d) Ook wordt de leden gewezen op het feit dat er bestuursfuncties vacant komen!

3. vrijdag 01 juli 2022 treden wij op in Den Dolder. Graag onderling het vervoer regelen! Neem voor de zekerheid jouw shantyboek mee.

4. daar het Coronavirus weer welig rond gaat, is het advies om bij klachten thuis te blijven en een zelftest te doen.

5. Joop Tang heeft een dankwoord, namens Tanja van het Buurtlokaal en hemzelf, uitgesproken over het optreden van vrijdag 24 juni j.l.

Met vriendelijke Shantygroeten,

Fred Loupias
Secretaris Shantykoor Almere

===