Mededelingen

▼ Onderstaand   Leden-Menu  gebruiken,  pagina’s zijn alleen zichtbaar voor de leden! ▼

1. In het Scheepsjournaal no: 4 is medegedeeld dat degene die solo, of een duet willen zingen, zich per email (cobywerf@gmail.com ) kunnen aanmelden bij Coby Knuijt. Bij de aanmelding mede doorgeven welk lied je wil gaan zingen.
De solistenavond zal georganiseerd worden op maandagavond 13 februari van 21.00 – 22.00 uur. Degene die GEEN solo, of duet gaan zingen (uitgezonderd de muzikanten) kunnen naar huis.

2. De griep heeft ook binnen het koor toegeslagen; gisterenavond hebben er zich vele leden , voor de repetitieavond, afgemeld. Het bestuur wenst alle zieken van harte beterschap.

3. Heleen de Kok heeft gisterenavond haar zwarte pet, in een plastic tasje, op de tafel naast de bar laten liggen. Wil degene die hem gevonden heeft contact opnemen met Heleen. ( heleen.dekok@gmail.com )

4. 20 Februari staat er weer een bestuursvergadering gepland, indien een lid een specifiek onderwerp onder de aandacht van het bestuur wil brengen, dan kan hij/zij intekenen op de “Openstoel”. De bestuursvergadering begint om 19.00 uur en na bespreking van het specifieke punt wordt het shantylid verzocht de vergadering te verlaten. Aanmelden voor de Openstoel kan via de secretaris shantykooralmere@gmail.com


Met vriendelijke Shantygroeten,

Fred Loupias
Secretaris Shantykoor Almere

AGENDA   ALGEMENE-   BESTUURS-VERGADERINGEN 2023

Downloaden (PDF, 100KB)