Nieuw Lid

W E L K O M   N I E U W  L I D  :  G E R A R D     S T O U T E

Informatie voor Nieuwe Leden
Op maandagavond 29 april 2019 overhandigde Fred Loupias de secretaris van onze vereniging het eerste exemplaar van de enveloppe voor nieuwe leden aan Gerard Stoute. Gerard Stoute wordt de nieuwe materiaal beheerder.
De enveloppe bevat:
1. Inwerkboekje
2. Inschrijf-/aanmeldingsformulier
3. Privacy statuut
4. Privacy verklaring
Het inwerkboekje is gemaakt door Jan van Tiggelen en is te lezen op en te downloaden vanaf de beveiligde site van onze website.
Het ligt in de bedoeling om ieder nieuw lid zo een enveloppe te geven.